Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Wysokość stawek w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2008 r.

PODATEK  OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości  wynosi:

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych 0,59 zł od 1 m 2 powierzchni  użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   19,01 zł  od 1 m 2  powierzchni  użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
     materiałem siewnym  8,86 zł  od 1 m 2    powierzchni  użytkowej,
 • pozostałych w tym garaże i budynki gospodarcze oraz prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku publicznego  6,37 zł  od 1 m 2    powierzchni  użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych 3,84  zł  od 1 m 2    powierzchni  użytkowej,
 • od budowli   2 %  ich  wartości  określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od gruntów:

 • pozostałych, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego   0,25  zł  od 1 m 2    powierzchni,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,71  zł  od 1 m 2    powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne, elektrownie wodne 3,74 zł od 1 ha powierzchni.

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )


- Uchwała  Nr XV/112/07 Rady Miasta Żyrardowa  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


PODATEK ROLNY

Podatek rolny wynosi:
- od gospodarstw rolnych   145,7250  zł za 1 ha
- od pozostałych gruntów  ( nieruchomości rolne )   291,4500  zł  za 1 ha

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


podstawa prawna:

- Ustawa z dnia  15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z  późn. zm. ),

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( M.P. Nr 77,    poz.831 )

PODATEK LEŚNY


Podatek leśny wynosi:   32,4016   zł  za 1 ha

 Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku   
 podatkowego.


podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym   ( DZ. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 22 października 2007 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( M.P. Nr 79, poz.846 )

PODATEK  OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych po 1990 r. wynoszą:

1.od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 • do 15 miejsc     682,00 zł
 • powyżej 15 miejsc do 30 miejsc   1.204,00 zł
 • powyżej 30 miejsc  1.878,00 zł

2.od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej  masy całkowitej pojazdu:  

 • powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie  648,00 zł
 • powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie  988,00 zł
 • powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton  1.276,00 zł

3.od samochodu ciężarowego niezależnie od rodzaju zawieszenia i liczbie osi  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton   1.400,00 zł 
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton   2.112,00 zł
 • równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton   2.564,00 zł
 • równej lub wyższej niż 29 ton  2.582,00 zł

4.od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 • od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton  1.298,00 zł
 • od 5,5 ton i poniżej 9 ton   1.344,00 zł
 • od 9 ton i poniżej 12 ton  1.494,00 zł

5.od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą niezależnie od rodzaju  zawieszenia i liczbie osi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

 • równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton   1.874,00 zł
 • równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton   1.992,00 zł
 • równej lub wyższej niż 40 ton     2.582,00 zł

6.od przyczepy lub naczepy ,  z wyjątkiem  związanej wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

 • od 7 ton i poniżej 12 ton   556,00 zł

7.od przyczepy lub naczepy , z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od rodzaju zawieszenia, która  łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton  

 • o liczbie osi – jedna     556,00 zł
 • o liczbie osi – dwie     556,00 zł
 • o liczbie osi – trzy   1.032,00 zł

równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą lub równą 36 ton

 • o liczbie osi – jedna   664,00 zł
 • o liczbie osi -  dwie    1.412,00 zł
 • o liczbie osi – trzy   1.380,00 zł-

powyżej 36 ton   

 • o liczbie osi – jedna  1.762,00 zł
 • o liczbie osi – dwie   1.856,00 zł 
 • o liczbie osi - trzy 1.402,00 zł

Dla środków transportowych , wyprodukowanych do 1990 r. stawki podatku wynoszą:

1 od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenie :

 • do 15 miejsc     716,00 zł
 • powyżej 15 do 30 miejsc     1.266,00 zł
 • powyżej 30 miejsc   1.978,00 zł                

2 od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu

 • powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie   674,00 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.044,00 zł
 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton     1.348,00 zł

3 od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą    
       lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów        
 

 • pod 3,5 ton i poniżej 5,5 tony  1.368,00 zł
 • od 5,5 ton i poniżej 9 ton   1.416,00 zł
 • od 9 ton i poniżej 12 ton    1.576,00 zł
   

4 pod przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą
     prowadzona przez podatnika podatku  rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym
     posiada dopuszczalną masę całkowitą :

 • od 7 ton i poniżej 12 ton      590,00 zł


Dla środka transportowego , posiadającego katalizator, stawki podatku wynoszą:

1. od autobusu z zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 • do 15 miejsc      644,00 zł
 • powyżej 15 miejsc do 30 miejsc  1.144,00 zł
 • powyżej 30 miejsc      1.786,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od  dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     606,00 zł
 • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie           936,00 zł
 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton              1.206,00 zł
   

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 • od 3,5 tony i ponizej 5,5 tony   1.226,00 zł
 • od 5,5 tony i poniżej 9 ton  1.276,00 zł
 • od 9 ton i poniżej 12 ton   1.420,00 zł

             
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.  

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
   zm. )
- Uchwała  Nr XV/113/07 Rady Miasta Żyrardowa  w sprawie określenia stawek podatku od
  środków transportowych.
OPŁATA OD POSIADANIA PSA


1.    Stawka opłaty od posiadania psa wynosi 40,00  zł rocznie od jednego psa.
2.    Stawka dla emerytów i rencistów w wieku poniżej 65 roku życia wynosi 20, 00 zł rocznie od jednego psa.
3.    Opłata płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miasta w terminie do 30 kwietnia roku opłaty, a dla osób, które weszły w posiadanie psa po 30kwietnia, w ciągu 14 dni od powstania obowiązku uiszczenia opłaty.  .
4.    Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

 • od osób powyżej 65 roku życia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe ( od   jednego psa ),
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ( od jednego psa )
 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych ( z tytułu posiadania nie więcej niż   dwóch psów ),
 • od osób , które posiadają psy wzięte ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r.
     Nr 121,  poz. 844 z późn. zm. )
 - Uchwała  Nr XVI/128/07 Rady Miasta Żyrardowa  w sprawie opłaty od posiadania psów.
 


OPŁATA TARGOWA


Wysokość opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Żyrardowie


  1.  Za  sprzedaż produktów rolnych nieprzetworzonych na stanowiskach oznaczonych
        za 1 m2     0,90 zł   
 

 • nie mniej jak    8,00 zł

  2.  Za sprzedaż obnośną ( z ręki kosza )

 • artykułów nabiałowych  ( od osoby )    2,00 zł
 • artykułów nabiałowych w sektorze zadaszonym  ( od osoby )   4,00 zł
 • gołębie, króliki  (od osoby )   2,00 zł
   

3. Za sprzedaż pozostałych artykułów spożywczych i przemysłowych  na stanowiskach
       oznaczonych  we wszystkie dni w miesiącu:

 • bez względu na formę sprzedaży za 1 m2       2,50 zł
 • nie mniej jak    10,00 zł
 • na stanowiskach od 8 m2 do 20 m2 w sektorze IV, V, VI      25,00 zł

4. Za sprzedaż artykułów przemysłowych na stanowiskach oznaczonych  powyżej 20 m2
( meble, artykuły gospodarstwa domowego, wykładziny, chodniki)

 • w sektorze  I       35,00 zł
 • w sektorze  VI    45,00 zł

5. Opłata za handel na stanowiskach nieoznaczonych  6 zł za 1 mb

 • nie mniej jak  10,00  złWysokość opłaty targowej w pozostałych miejscach handlowych na terenie Miasta Żyrardowa          

1.  Za  sprzedaż produktów rolnych i przemysłowych  za 1 mb   6,00 zł

 • nie mniej jak 10,00 zł

2.  Za sprzedaż obnośną ( z ręki kosza )   2,00 zł

 

 

podstawa prawna:  
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r.
     Nr 121,  poz. 844 z późn. zm. )
- Uchwała Nr II/21/02 RMŻ z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej 

drukuj (Wysokość stawek w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2008 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Lewandowska
  data wytworzenia: 2008-09-23
 • opublikował: Renata Jędrzejewska
  data publikacji: 2008-09-23 10:39
 • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-26 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18950
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-09-26 11:11