Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Wysokość stawek w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2010 r.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości wynosi:
Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,51 zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 9,57 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych w tym garaże i budynki gospodarcze oraz prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego 6,88 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych
4,16 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Od gruntów:
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego 0,30 zł od 1 m 2 powierzchni,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,77 zł od 1 m 2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne, elektrownie wodne 4,04 zł od 1 ha
powierzchni.

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )
- Uchwała Nr XL/328/09 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


PODATEK ROLNY

Podatek rolny wynosi:
- od gospodarstw rolnych 85,25 zł za 1 ha
- od pozostałych gruntów ( nieruchomości rolne ) 170,50 zł za 1 ha

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z
późn. zm. ),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ( M.P. Nr 68,
poz.886 )


PODATEK LEŚNY

Podatek leśny wynosi: 30,0388 zł za 1 ha

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku
podatkowego.


podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( DZ. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ( M.P. Nr 69, poz .896)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych po 1990 r. wynoszą:
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- do 15 miejsc                                706,00 zł
- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc 1.246,00 zł
- powyżej 30 miejsc                     1.944,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie      670,00 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        1.022,00 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton             1.320,00 zł

3. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 to o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i
więcej 1.376,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i
więcej 2.078,00 zł
- równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i
więcej 2.520,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej 2.540,00 zł
4. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu :
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.450,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton 2.186,00 zł
- równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton 2.654,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton                                   2.672,00 zł

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
- od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton        1.344,00 zł
- od 5,5 ton i poniżej 9 ton           1.390,00 zł
- od 9 ton i poniżej 12 ton            1.544,00 zł

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi – dwie, trzy i więcej
1.842,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi – dwie,trzy i wiecej
1.958,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi – dwie, trzy i więcej 2.540,00 zł

7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów :
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton   1.940,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton   2.062,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                   2.672,00 zł

8. od przyczepy lub naczepy , z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę całkowitą
- od 7 ton i poniżej 12 ton                576,00 zł

9. od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnościa rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

- równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton
o liczbie osi – jedna     546,00 zł
o liczbie osi – dwie      546,00 zł
o liczbie osi – trzy    1.014,00 zł
- równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą lub równą 36 ton
o liczbie osi – jedna     652,00 zł
o liczbie osi - dwie    1.389,00 zł
o liczbie osi – trzy    1.356,00 zł
- powyżej 36 ton
o liczbie osi – jedna  1.732,00 zł
o liczbie osi – dwie   1.826,00 zł
o liczbie osi – trzy    1.378,00 zł

10. od przyczepy lub naczepy , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych wyjątkiem
związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
- równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton
o liczbie osi – jedna     576,00 zł
o liczbie osi – dwie      576,00 zł
o liczbie osi – trzy    1.068,00 zł
- równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą lub równą 36 ton
o liczbie osi – jedna     688,00 zł
o liczbie osi - dwie    1.462,00 zł
o liczbie osi – trzy    1.428,00 zł
- powyżej 36 ton
o liczbie osi – jedna  1.824,00 zł
o liczbie osi – dwie   1.920,00 zł
o liczbie osi - trzy     1.452,00 zł

Dla środków transportowych , wyprodukowanych do 1990 r. stawki podatku wynoszą:

1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- do 15 miejsc                       742,00 zł
- powyżej 15 do 30 miejsc   1.310,00 zł
- powyżej 30 miejsc            2.048,00 zł

2. od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     698,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       1.080,00 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton              1.396,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
- od 3,5 ton i poniżej 5,5 tony            1.416,00 zł
- od 5,5 ton i poniżej 9 ton                 1.466,00 zł
- od 9 ton i poniżej 12 ton                  1.632,00 zł

4. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzona przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę całkowitą :
- od 7 ton i poniżej 12 ton                    610,00 zł

Dla środka transportowego , posiadającego katalizator, stawki podatku wynoszą:

1. od autobusu z zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- do 15 miejsc                                      666,00 zł
- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc       1.184,00 zł
- powyżej 30 miejsc                           1.848,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     628,00 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie           968,00 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton             1.248,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
- od 3,5 tony i ponizej 5,5 tony                1.268,00 zł
- od 5,5 tony i poniżej 9 ton                    1.320,00 zł
- od 9 ton i poniżej 12 ton                       1.470,00 zł

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm. )
- Uchwała Nr XL/327/09 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.


OPŁATA OD POSIADANIA PSA

1. Stawka opłaty od posiadania psa wynosi 40,00 zł rocznie od jednego psa.
2. Stawka dla emerytów i rencistów w wieku poniżej 65 roku życia wynosi 20, 00 zł rocznie od jednego psa.
3. Opłata płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miasta w terminie do 30 kwietnia roku opłaty, adla osób, które weszły w posiadanie psa po 30kwietnia, w ciągu 14 dni od powstania obowiązku uiszczenia opłaty. .
4. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
- od osób powyżej 65 roku życia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe
( od jednego psa ),
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ( od jednego psa )
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych ( z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów ),
- od osób , które posiadają psy wzięte ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt po dniu
wejścia w życie niniejszej uchwały.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )
- Uchwała Nr XVI/128/07 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie opłaty od posiadania psów.


OPŁATA TARGOWA

Wysokość opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Żyrardowie

1. Za sprzedaż produktów rolnych nieprzetworzonych na stanowiskach oznaczonych
za 1 m2 0,90 zł
- nie mniej jak 8,00 zł
2. Za sprzedaż obnośną ( z ręki kosza )
- artykułów nabiałowych ( od osoby ) 2,00 zł
- artykułów nabiałowych w sektorze zadaszonym ( od osoby ) 4,00 zł
- gołębie, króliki (od osoby ) 2,00 zł
3. Za sprzedaż pozostałych artykułów spożywczych i przemysłowych na stanowiskach
oznaczonych we wszystkie dni w miesiącu:
- bez względu na formę sprzedaży za 1 m2 2,50 zł
- nie mniej jak 10,00 zł
- na stanowiskach od 8 m2 do 20 m2 w sektorze IV, V, VI 25,00 zł

4. Za sprzedaż artykułów przemysłowych na stanowiskach oznaczonych powyżej 20 m2
( meble, artykuły gospodarstwa domowego, wykładziny, chodniki)
- w sektorze I         35,00 zł
- w sektorze VI       45,00 zł
5. Opłata za handel na stanowiskach nieoznaczonych 6 zł za 1 mb
- nie mniej jak        10,00 zł

Wysokość opłaty targowej w pozostałych miejscach handlowych na terenie Miasta Żyrardowa

1. Za sprzedaż produktów rolnych i przemysłowych za 1 mb 6,00 zł
- nie mniej jak        10,00 zł
2. Za sprzedaż obnośną ( z ręki kosza ) 2,00 zł

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm. )

Uchwała Nr XXX/240/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie opłaty targowej


 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Lewandowska
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2010-01-26 15:59
  • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-16 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23540
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-03-16 14:12