Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Wysokość stawek w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2011 r.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości wynosi:
Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,67 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21,05 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych w tym garaże i budynki gospodarcze oraz prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 7,06 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
- od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Od gruntów:
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m 2 powierzchni,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,80 zł od 1 m 2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne, elektrownie wodne 4,15 zł od 1 ha powierzchni.

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )
- Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


PODATEK ROLNY

Podatek rolny wynosi:
- od gospodarstw rolnych 94,10 zł za 1 ha
- od pozostałych gruntów ( nieruchomości rolne ) 188,20 zł za 1 ha

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M.P. Nr 76, poz.960 )

 

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny wynosi: 34,0230 zł za 1 ha

Podatek jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( DZ. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ( M.P. Nr 78, poz .970)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych po 1990 r. wynoszą:
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- do 15 miejsc                                706,00 zł
- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc  1.246,00 zł
- powyżej 30 miejsc                     1.944,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie    670,00 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie      1.022,00 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton           1.320,00 zł

3. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 to o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej   1.376,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej 2.078,00 zł
- równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej 2.520,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi – dwie, trzy, cztery i więcej                                   2.540,00 zł
4. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.450,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton 2.186,00 zł
- równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton  2.65400 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton                                   2.672,00 zł

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
- od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton  1.344,00 zł
- od 5,5 ton i poniżej 9 ton     1.390,00 zł
- od 9 ton i poniżej 12 ton      1.546,00 zł

6/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi – dwie, trzy i więcej 1.842,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi – dwie,trzy i wiecej  1.958,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi – dwie, trzy i więcej                                 2.540,00 zł

7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów :
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 1.940,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton 2.062,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                 2.672,00 zł

8. od przyczepy lub naczepy , z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
- od 7 ton i poniżej 12 ton 576,00 zł

9/ od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnościa rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

- równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton
o liczbie osi – jedna  546,00 zł
o liczbie osi – dwie   546,00 zł
o liczbie osi – trzy 1.014,00 zł
- równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą lub równą 36 ton
o liczbie osi – jedna  652,00 zł
o liczbie osi - dwie 1.389,00 zł
o liczbie osi – trzy 1.356,00 zł
- powyżej 36 ton
o liczbie osi – jedna  1.732,00 zł
o liczbie osi – dwie   1.826,00 zł
o liczbie osi – trzy    1.378,00 zł


10. od przyczepy lub naczepy , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych wyjątkiem
związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
- równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton
o liczbie osi – jedna   576,00 zł
o liczbie osi – dwie    576,00 zł
o liczbie osi – trzy  1.068,00 zł
- równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą lub równą 36 ton
o liczbie osi – jedna  688,00 zł
o liczbie osi - dwie 1.462,00 zł
o liczbie osi – trzy 1.428,00 zł
- powyżej 36 ton
o liczbie osi – jedna 1.824,00 zł
o liczbie osi – dwie  1.920,00 zł
o liczbie osi - trzy    1.452,00 zł

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )
- Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

1. Stawka opłaty od posiadania psa wynosi 40,00 zł rocznie od jednego psa.
2. Stawka dla emerytów i rencistów w wieku poniżej 65 roku życia wynosi 20, 00 zł rocznie od jednego psa.
3. Opłata płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miasta w terminie do 30 kwietnia roku opłaty, adla osób, które weszły w posiadanie psa po 30kwietnia, w ciągu 14 dni od powstania obowiązku uiszczenia opłaty.
4. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
- od osób powyżej 65 roku życia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe ( od jednego psa ),
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ( od jednego psa )
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych ( z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów ),
- od osób, które posiadają psy wzięte ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )
- Uchwała Nr XVI/128/07 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie opłaty od posiadania psów.
 


OPŁATA TARGOWA

Wysokość opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Żyrardowie

1. Za sprzedaż produktów rolnych nieprzetworzonych na stanowiskach oznaczonych za 1 m2 0,90 zł - nie mniej jak 8,00 zł
2. Za sprzedaż obnośną ( z ręki kosza )
- artykułów nabiałowych ( od osoby ) 2,00 zł
- artykułów nabiałowych w sektorze zadaszonym ( od osoby ) 4,00 zł
- gołębie, króliki (od osoby ) 2,00 zł
3. Za sprzedaż pozostałych artykułów spożywczych i przemysłowych na stanowiskach oznaczonych we wszystkie dni w miesiącu:
- bez względu na formę sprzedaży za 1 m2 2,50 zł
- nie mniej jak 10,00 zł
- na stanowiskach od 8 m2 do 20 m2 w sektorze IV, V, VI - 25,00 zł

4. Za sprzedaż artykułów przemysłowych na stanowiskach oznaczonych powyżej 20 m2 ( meble, artykuły gospodarstwa domowego, wykładziny, chodniki)
- w sektorze I    - 35,00 zł
- w sektorze VI  - 45,00 zł
5. Opłata za handel na stanowiskach nieoznaczonych 6 zł za 1 mb
- nie mniej jak 10,00 zł


Wysokość opłaty targowej w pozostałych miejscach handlowych na terenie Miasta Żyrardowa

1. Za sprzedaż produktów rolnych i przemysłowych za 1 mb 6,00 zł
- nie mniej jak 10,00 zł
2. Za sprzedaż obnośną ( z ręki kosza ) - 2,00 zł

podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )
- Uchwała Nr II/21/02 Rady Miejskiej Żyrardowa w sprawie opłaty targowej.
 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Lewandowska
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2011-06-16 13:16
  • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 11:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23918
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-17 11:02