Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie oświetlenia pumptracka w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest rozpoznanie rynku w ramach projektu pt. „Żyrardów stawia na seniorów”, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest .: „Przebudowa ul. Okrzei w zakresie miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Okrzei 51A”.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest rozpoznanie rynku w ramach projektu pt. „Żyrardów stawia na seniorów”, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - muzykoterapia

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania na autobusy, stacje ładowania, wiaty przystankowe, sygnalizację świetlną zgodnie z wytycznymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach projektu: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest prowadzenie stałej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie im. psa Kazana, ul. Czysta 3

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest prowadzenie stałej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie im. psa Kazana, ul. Czysta 3

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - część B

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest budowa ogrodzenia panelowego o długości 149 m

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup artykułów dla Klubu Seniora w ramach projektu „Żyrardów stawia na seniorów”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest budowa ogrodzenia panelowego o długości 149 m

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pod nazwą „Multimedialny system Mediateka z elementami interaktywnymi umożliwiającymi połączenie w multimedialną „chmurę” zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie oraz Centrum Kultury a także muzeum w ramach zadania „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX–wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. budowy ogrodzenia panelowego o długości 149 m, które jest częścią postępowania pn. „Częściowa realizacja projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania podwórka na potrzeby realizacji modelowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego: Adaptacja dla potrzeb mieszkańców podwórka na terenie osady fabrycznej w Żyrardowie (teren pomiędzy budynkami przy ul. Waryńskiego 25 i ul. Strażacką 3

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do zadania pod nazwą „Multimedialny system Mediateka z elementami interaktywnymi umożliwiającymi połączenie w multimedialną „chmurę” zabytkowego budynku kantoru w Żyrardowie oraz Centrum kultury a także muzeum w ramach zadania „Od przemysłu do kultury - zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie”.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądu okresowego urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Żyrardowa do 15.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi kontroli biletów i prowadzenie ewidencji osób bez ważnego biletu w autobusach komunikacji miejskiej w Żyrardowie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. wykonania audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” zgodnie z opisem projektu i postanowieniami umowy o udzielenie dotacji (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/87/16) współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego pomiędzy ulicą Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a ulicą Gabriela Narutowicza

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest organizacja czterodniowej wizyty studyjnej do Krasnej Lipy w Republice Czeskiej w dniach 3-6 października 2019 r. w ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług Lidera Klubu Seniora w ramach projektu „Żyrardów stawia na seniorów”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową tras rowerowych w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotycz. zakupu poczęstunku dla uczestników projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez Miasto Żyrardów w ramach osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług Lidera Klubu Seniora w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu – organizacja zajęć i spotkań w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów", Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług Lidera Klubu Seniora w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług Lidera Klubu Seniora w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów", Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług Lidera Klubu Seniora w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu oraz wsparcia użytkowników

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie i adaptacja ich na działalność Klubu Seniora

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie monitoringu wizyjnego na bloku przy ul. Legionów Polskich 74 w ramach zadania pn. „Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie i adaptacja ich na działalność Klubu Seniora

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i wykonanie 5 tablic pamiątkowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet VI Jakość Życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na organizacji dwudniowej wizyty studyjnej do Wałbrzycha w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020."

Wybór najkorzystniejszej oferty w postepowaniu „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” ...

„Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020."

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. wykonania projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a ulicą Gabriela Narutowicza

Zawiadomienie

Informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego, które dotyczyło dostawy i montażu stojaka rowerowego na potrzeby projektu pn. „Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK” realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.”

Informacja

Wybór najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. POW i ul. Towarowej w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usługi kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Żyrardowie

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Żyrardowie

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Budowa zaplecza do boiska sportowego ORLIK” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach MIWIS MAZOWSZE 2018

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie 5 tablic informacyjnych zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet VI Jakość Życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn: "Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej"

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. Remontu boksów dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący wykonania usługi polegającej na organizacji 5 jednodniowych wizyt studyjnych w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu 5 sztuk tablic informacyjnych, na potrzeby projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk tablic informacyjnych, na potrzeby projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

Wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Remontu boksów dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

zawiadomienie o unieważnieniu

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie 1 tablicy informacyjnej zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie"

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie - Etap I, na działce ewid. nr 4013/6 (pl. Jana Pawła II) w Żyrardowie" w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, konserwatorskiej

wybór oferty

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. pełnienia kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Budowa dwóch parkingów w Żyrardowie w ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”

rozstrzygnięcie

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług eksperta w zakresie dotyczącym patrycypacji i aktywizacji społecznej

wybór oferty

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie postępowania dot. świadczenia usług eksperta w zakresie dotyczącym partycypacji i aktywizacji społecznej. Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”

unieważnienie

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń (warsztatów szkoleniowych) z zakresu rewitalizacji, dla dwóch zorganizowanych grup po 30 uczestników każda w Żyrardowie w ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie nauk społecznych i badań jakościowych. Zadanie realizowane w ramach projektu "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" współfinansowanego ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z projektem, dostawą i montażem 3 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”

wybór oferty

Wybór oferty dot. kompleksowego przygotowania filmu promocyjnego składającego się z filmów cząstkowych, w kreatywny sposób dokumentującego działania związane z realizacją projektu: Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Ogłoszenie dotyczące przygotowania filmów promocyjnych dokumentujących działania związane z realizacją projektu : Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Ogłoszenie

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania na : "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aktywnych i skonfigurowanych kart SIM dla potrzeb Miasta Żyrardowa i miejskich jednostek organizacyjnych"

zamknięcie postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych

wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych

unieważnienie

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. wykonania strony internetowej dotyczącej rewitalizacji w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy edukacyjnych dla Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie oraz przeszkolenie nauczycieli tej jednostki w zakresie obsługi tablic interaktywnych, projektów oraz dywanu interaktywnego

wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych ( muzykoterapia, terapia pedagogiczna w zakresie rozwijania słuchu fonetycznego i funkcji językowych ) przewidzianych w ramach projektu "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie"

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. usługi biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę projektu nr 12/MRM/2016 "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych"

wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. nabycia usługi polegającej na pełnieniu funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości i monitorowania projektu "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie"

wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego dot. usługi przeprowadzenia kursów/szkoleń dla nauczycieli Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

unieważnienie postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. Przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych (muzykoterapia, dogoterapia, terapia pedagogiczna w zakresie rozwijania słuchu fonematycznego i funkcji językowych) przewidzianych w ramach projektu „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa X Działanie dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Umowa o dofinansowanie Nr RPMA.10.01.04-14-2427/15-00.

wybór oferty

Unieważnienie zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia kursów/szkoleń dla nauczycieli Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego dot. dostawy pomocy i sprzętu dla projektu "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie" oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi tablic interaktywnych, projektorów oraz dywanu interaktywnego

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu w siedzibie Zamawiającego 3 plakatów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • Metryka

  • opublikował: Wydział Zamówień Publicznych ZP
   data publikacji: 2016-08-04 12:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Mitrowski
  • opublikował: Wydział Zamówień Publicznych ZP
   data publikacji: 2016-08-22 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Mitrowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Wydział Zamówień Publicznych ZP
  data publikacji: 2016-08-04 12:34
 • zmodyfikował: Wydział Zamówień Publicznych ZP
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-04 12:30

Wybór najkorzystniejszej oferty dot.Wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.: Budowa ulicy Chmielnej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do granicy miasta

wybór oferty

Wybór najkorzstniejszej oferty dotyczącej dostawy urn wyborczych dla Miasta Żyrardowa

wybór oferty

Wybór oferty dotyczący dostawy paliw płynnych.

wybór oferty

Informacja dotycząca zapytania ofertowego w sprawie wykonywania usługi konwojowania kasjera przewożącego wartości pieniężne

informacja

Notatka służbowa na okoliczność udzielenia zamówienia na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyrardów"

Notatka służbowa

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż 4 tablic

rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pn.: "Obsługa bankowa budżetu Miasta Żyrardowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Mitrowski
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2016-03-24 11:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 11:36

Wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2018-10-23 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121289
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-15 15:19